Bodens sport & fiske klubb

Logga in

BODENS SPORTFISKEKLUBB

Vi är en klubb som ser fisket både som en naturupplevelse och en social verksamhet.

Välkommen!

Bodens Sportfiskeklubb grundades 1937 och har 40 lokalmedlemmar

Vi värnar om klubbens traditioner och den miljö som är en förutsättning för verksamheten.
Likaså värnar vi om klubbens tillgångar och kamratskapet i föreningen.
Det skall alltid vara trevligt att komma till klubbens möten och till fiskeområdet.

Vi är alla beredda att ideellt hjälpa till i klubbens interna arbete.
Det må vara i organiserad form i styrelse eller arbetsgrupper, eller spontant när vi ser att något behöver göras. Var och en ställer upp efter sina förutsättningar.

Utifrån sett ska klubben betraktas med respekt från såväl markägare, myndigheter och andra organisationer som från enskilda personer, vilka av en eller annan anledning uppmärksammat klubbens existens.